Sajle ili žice, za rezanje poliuretanske spužve / pjene.

Sajle ili žice, za rezanje regenerata od poliuretanske spužve / pjene.

Sajle ili žice, za rezanje materijala od

fenolnih smola

Sajle ili žice, za rezanje kamene vune

Sajle ili žice, za rezanje kalcijum-silikatnih materijala

Sajle ili žice, za rezanje stiropora