HAUSER d.o.o. Mionica Centar bb. 76250 Gradačac, www.hauser.ba   hauser.alati@gmail.com

                                                                                  Tel: 060-325-8332 , 060-325-8348

Šelna za crijevo 5-7 mm

         Art# 114141

       0,85 KM + pdv


 Komplet kuplunga i šelni za   crijevo unutr. promjera 9 mm             Art# Z130.61B

           12,50 KM + pdv


 Komplet kuplunga i šelni za   crijevo unutr. promjera 6 mm             Art# Z130.60B

           12,50 KM + pdv


 Distributer zraka sa 3 izlaza                 Art# 107270

           39,00 KM + pdv


       Mini nauljivač-linijski               Art# AA-3040

                 KM + pdv


Brza spojka za crijevo 9 mm

               Art# 107234

             2,50 KM + pdv


Brza spojka za crijevo 6 mm

               Art# 107232

             2,50 KM + pdv


 Distributer zraka sa 2 izlaza                 Art# 107262

           29,00 KM + pdv


Šelna za crijevo 7-9 mm

         Art# 114142

       0,95 KM + pdv


Šelna za crijevo 9-11 mm

         Art# 114143

       1,05 KM + pdv


Šelna za crijevo 11-13 mm

         Art# 114144

       1,15 KM + pdv


Šelna za crijevo 13-15 mm

         Art# 114145

       1,25 KM + pdv


      Brza spojka za cijev 1/2"

               Art# 115616

             6,50 KM + pdv


      Brza spojka za cijev 3/8"

               Art# 115614

             6,50 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo        

 unutrašnjeg promjera 6 mm  Art# 115646   6,50 KM + pdv


    Brza spojka za crijevo            unutrašnji promjer 9 mm

Art# 115648  6,50 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo

    vanjskog promjera 4 mm

                   Navoj M5

Art# 148802    5,30 KM + pdv


         Brza spojka za crijevo

      vanjskog promjera 3 mm

                   Navoj M6

Art# 148804        5,30 KM + pdv


        Brza spojka za crijevo

Vanjski promjer crijeva 4 mm        Navoj M6x1                                  Art# 148819  5,90 KM + pdv


        Brza spojka za crijevo

 Vanjski promjer crijeva 6 mm

               Navoj M6x1

Art# 148820  5,90 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo

    vanjskog promjera 4 mm Navoj M5    Art# 148842 

           6,90 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo

    vanjskog promjera 6 mm Navoj M5    Art# 148843 

           6,90 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo

    vanjskog promjera 4 mm Navoj M6    Art# 148845 

           6,90 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo

    vanjskog promjera 4 mm Art# 148864    5,90 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo

    vanjskog promjera 6 mm Art# 148865    5,90 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo

    vanjskog promjera 4 mm Art# 148872    5,90 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo

    vanjskog promjera 6 mm Art# 148873    5,90 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo

    vanjskog promjera 4 mm Art# 148878    5,90 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo

    vanjskog promjera 6 mm Art# 148879    6,90 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo

    vanjskog promjera 4 mm Art# 148883    5,90 KM + pdv


       Brza spojka za crijevo

    vanjskog promjera 6 mm Art# 148884    5,90 KM + pdv